UNDERSIDER
 
Kontakt oss
Solveig Haglund
Tlf: 71 66 06 95
Mob: 997 22 268
E-post: solveig@oppistua.no
 

Elva-  en base for kunnskap
om natur og kultur

  • elva.jpgRutinemessige observasjoner: temp. luft / vann, flo/ fjære, dyreliv 
  • Kulturlandskap, eiendomsrett / allemannsrett / ferdsel på dyrka mark 
  • Herbarium, åker/ engvekster
  • Fugler og smådyr i og ved vannet
  • Strømføring/fart - flo/fjøre
  • Hogst/tynning og bruk av virke
  • Kajakkpadling, bruk av elva som rekreasjonsressurs
  • Tauarrangement for trening og lek

 

elva1.jpg  elva3.jpg  elva2.jpg  elva4.jpg