UNDERSIDER
 
Kontakt oss
Solveig Haglund
Tlf: 71 66 06 95
Mob: 997 22 268
E-post: solveig@oppistua.no
 

 Inn på tunet

E.jpg

Tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk, som skal gi mestring, utvikling og trivsel. Merkevaren har revisjon- og godkjenningsordning gjennom Matmerk.

GÅRDEN SOM PEDAGOGISK RESSURS

Oppistua Øye har siden 2006 samarbeidet med Øye skule om å bruke garden som et utvida klasserom /læringsarena. Elevene skal gjennom praktisk arbeid og oppgaver øve på læringsmål som er nedfelt i kunnskapsløftet.

 

Vi ønsker å skape motivasjon for læring og gi praktiske erfaringer. 2. trinn og 6. trinn starter opp på tunet om våren, og kommer tilbake utover høsten. Dette for å følge vekstsesongen. 7. trinn etablerer elevbedrift.
Les mer om de ulike basene vi arbeider på i menyen til venstre.

FRISKLIVSTILBUD

Oppistua Øye har siden 2010 tilbudt utetreninger og kostholdsrådgivning i samarbeid med kommunens frisklivssentral. Kostrådene tar utgangspunkt i de 13 offisielle kostrådene fra myndighetene. Treningene er lagt opp som intervall-trening etter 4x4 prinsippet. All trening er tilpasset den enkelte. Se brosjyre for mer informasjon.

DAGAKTIVITETSTILBUD
TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS

Oppistua Øye har siden høsten 2012 dagaktivitetstilbud to dager i uka, til personer med demens eller symptomer på demens. Deltakerne hentes og bringes. I løpet av økta på tunet har vi to måltider, forskjellig aktivitet tilknyttet livet på gården, gymnastikk og uteliv. Dette er samarbeid med Surnadal kommune. Se brosjyre for mer informasjon.