UNDERSIDER
 
Kontakt oss
Solveig Haglund
Tlf: 71 66 06 95
Mob: 997 22 268
E-post: solveig@oppistua.no
 

historie.jpg

Gårdens historie

Det er stadfesta navngitte brukere på gården tilbake til 1645, og på den tida var garden utlagt som offiserskvarter, som de andre gardene på Øye. Etter ei utskifting i 1864, og atter ei deling i 1866, vart Oppistua bare en fjerdepart av den gamle garden. Ola Mikkelson Dalsegg kjøpte denne fjerdeparten i 1874. 

Han var som far sin, en framifra vognmaker og smed, og dertil "ein av dei fermaste famntakarane som har vore her i bygda i seinare tider". Ola vart gift med Gjertrud Andersdotter Gulla frå Husan på Nedre Sæter i 1876, og de fikk 8 barn. Mikkel (1878-1934) vart gift med Anna Pedersdotter Almberg, Negard i 1912, og fikk skjøte på garden i 1920. Mikkel hadde vore i Amerika, og da han kom heim att i 1908 kjøpte han i lag med broren Anders ei husmannsstue i Skogan. Denne vart innreidd til verkstad og smie, og de tok til å fabrikkere vogner i stor stil. Anders gjorde alt smiarbeidet. Foruten vanlige bruksvogner laga de sleder og sluffer, karjoler og sessvogner, som vart kjent langt utenom bygda. Seletøy med mer hørte også til faget. 

vogn.jpg

Bildet viser ei førstepremievogn, laga av Mikkel og Anders. I ordets rette forstand er vogn "kjøreredskap med 4 hjul", men det er tydelig at dei bruka det som et utvida begrep. 

 

Mikkel Olson og Anna Pedersdotter hadde en sønn: Ola (1912-2001), som vart gift med Lisbet Olsdotter Berset (1914-2000), i 1941. Ola Mikkelson fikk skjøte på garden i 1948. Han og Lisbet fikk to barn: Anna (1942-) og Astrid (1944-). Anna vart i 1962 gift med Jan Gausen, fra Innerøya og de fikk 3 barn: Jon (1963-), Martin (1964-) og Lisbet (1967-). I 1974 fikk Anna og Jan Gausen skjøte på garden. Børstubygninga med smia vart nedreven i 1976, og garasje og verksted vart satt opp igjen på samme tufter. I 1913 vart det bygd nytt stuehus på garden, i sveitserstil. Martin vart i 1994 gift med Solveig Haglund (1969-), og de har fått 4 barn: Sigrid (1994-), Kari (1998-), Maja (2000) og Hallvard (2004). Martin Gausen fikk skjøte på garden i 2001.

Til garden hører markasletta Krokan, Tronget, Litl-Ellevholet, Litlslettet og Skarpslettet på Nordmarka. Det ligg også ...mål skog til eiendommen.  

 

Det står mye artig å lese om Oppistua i bygdedikteren Hans Hyldbakk's bok "Brev frå barndommen". Oppistua var den første garden han var på i helårstjeneste. Han har skrevet mye om arbeidet i smia, og livet på garden. Hans skrev også om seterferda på Fagerfjellet. Setra brann ned i 1930, og nå står bare murene igjen.  

setra.jpg

Bildet er fra Fagerfjellet, Øye i 1914. F.v. Fredrik Melling, Martinus Jonson Aasen, Jo N. Tellesbø og klokkar Jon Øye.
Bakom i døra er budeia Guri Øye (Wichlund) og Signe J. Heggset, Nistua.